Grafika autorstwa Jowity Swobody

 

Projekt edukacyjny „Podróże w czasie i przestrzeni – Stanisław Lem i Juliusz Verne”

W projekcie poszukiwaliśmy wspólnego mianownika dla Stanisława Lema i Juliusza Verne – pisarzy, których dzieli bardzo dużo, na przykład czas, w którym żyli, narodowość. Tym wspólnym mianownikiem jest zamiłowanie do podróży, do fantazjowania, projektowania rzeczy i zdarzeń na pozór niemożliwych, których realizację przyniosła przyszłość. Verne „wysłał” ludzi w kierunku Księżyca ponad 100 lat przed misjami kosmicznymi. Niektóre szczegóły tego wymyślonego lotu zbliżone są do opisu pionierskiego załogowego lotu wokół Księżyca statku Apollo 8. Stanisław Lem opisywał w swoich powieściach urządzenia, które powstały wiele dekad później – smartfon, e-book i inne. Projekt pozwolił poznać obu pisarzy, zajrzeć do ich światów dzięki wypożyczonym z biblioteki książkom. Inspiracja lekturami przerodziła się w prace na temat Stanisława Lema i Juliusza Verne.

 

Projekt edukacyjny „Tesla – szalony naukowiec”

Praca w ramach projektu polegała na zapoznaniu się z postacią i dorobkiem naukowym Nikoli Tesli, człowieka, który opatentował ponad 200 wynalazków, odważnie stawiał czoła różnym przeszkodom, od trudności materialnych do sporów z innymi naukowcami. Tesla to uczony dzięki któremu nasze współczesne życie jest łatwiejsze chociaż jego życie wcale nie było proste. Efektem poszukiwań informacji na temat tego wielkiego naukowca stały się między innymi prezentacje multimedialne opisujące jego życie i wynalazki.

Projekty edukacyjne zrealizowano w ramach udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0.