LIGA CZYTELNICZA to rywalizacja: 

  • INDYWIDUALNA – czytelniczki i czytelnicy, którzy w trakcie trwania konkursu wypożyczą i przeczytają jak największą liczbę książek dostępnych w  Bibliotece Szkolnej TZN, będą zbierać punkty aktywności czytelniczej, punkty można otrzymać również za inne aktywności czytelnicze. najlepsi czytelnicy zostaną wyłonieni na podstawie ilości zebranych punktów aktywności czytelniczej. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe plus 20 punktów z zachowania, pozostali uczestnicy, którzy wypożyczyli powyżej 5 książek w czasie trwania konkursu, otrzymają punkty z    z zachowania od 5-15.
  • KLASOWA – podczas trwania konkursu, klasa będzie zbierać punkty aktywności czytelniczej, które przyznawane będą za wypożyczenie i przeczytanie książek przez uczniów danej klasy, oraz inne aktywności czytelnicze. Klasa która zbierze najwięcej punktów aktywności czytelniczej otrzyma nagrodę niespodziankę. Uczennice i uczniowie klas, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymają po 5 pkt. z zachowania.