Dołącz do rywalizacji! Zdobywaj punkty aktywności czytelniczej i nagrody. Więcej informacji w regulaminie i bibliotece szkolnej. W okresie nauki zdalnej, z biblioteki możesz skorzystać – 4.02, 8.02, 10.02, 11.02. Podejmiesz wyzwanie?

Do zobaczenia!

 

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”.

Denis Diderot

REGULAMIN KONKURSU: LIGA CZYTELNICZA TZN

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna TZN.

 2. Celem konkursu jest:

 • promocja czytelnictwa,

 • motywowanie i zachęcanie uczennic i uczniów do czytania książek,

 • rozbudzanie zainteresowań literaturą,

 • utrwalanie nawyku obcowania z książką,

 • podnoszenie kultury czytelniczej,

 • budowanie przyjaznej relacji biblioteka – czytelnik.

 1. Rywalizacja będzie odzywała się na dwóch płaszczyznach:

 • INDYWIDUALNIE – czytelniczki i czytelnicy, którzy w trakcie trwania konkursu wypożyczą i przeczytają jak największą liczbę książek dostępnych w Bibliotece Szkolnej TZN, będą zbierać punkty aktywności czytelniczej, punkty można otrzymać również za inne aktywności czytelnicze – patrz pkt. 5,

 • KLASOWO – podczas trwania konkursu, klasa będzie zbierać punkty aktywności czytelniczej, które przyznawane będą za wypożyczenie i przeczytanie książek przez uczniów danej klasy, oraz inne aktywności czytelnicze – patrz pkt 5,

 1. Uczestnicy konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w Technicznych Zakładach Naukowych.

 1. Warunki konkursu:

 • konkurs trwał będzie od 1 lutego 2022 roku do 31 maja 2022 roku, książki wypożyczone wcześniej lub później nie będą zakwalifikowane i liczone w ramach konkursu,

 • Konkurs indywidualny:

  • za każdą przeczytaną książkę uczeń otrzymuje 1 punkt,

  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest systematyczne wypożyczanie
   i czytanie książek,

  • jednorazowo nie można wypożyczyć więcej niż 8 książek,

  • dodatkowe punkty można otrzymać za:

   • recenzję do jednej z przeczytanych książek – 3 punktów,

   • zdjęcie w przebraniu za bohatera ulubionej książki wraz
    z książką – 5 punktów.

 • współzawodnictwo klas:

  • za każdą książkę przeczytaną przez uczennice/ucznia, klasa otrzymuje
   1 pkt,

  • 20 pkt za 1 miejsce, 15 pkt. za II miejsce i 10 pkt. za III miejsce
   w kategorii: ilość uczniów klasy korzystających z biblioteki (ujęcie procentowe).

  • 20 pkt za 1 miejsce, 15 pkt. za II miejsce i 10 pkt. za III miejsce
   w kategorii: średnia liczba książek przypadających na jedną osobę w klasie.

  • Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za:

   • zaaranżowane w ciekawy sposób zdjęcie klasowe, gdzie bohaterami będą uczennice, uczniowie klasy i książki z biblioteki szkolnej TZN – 10 pkt,

   • krótki film (do 5 minut) reklamujący książkę, serię lub bibliotekę szkolną TZN – 15 pkt.

 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z możliwością umieszczania wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych szkoły.

 1. Zasady nagradzania:

 • Konkurs indywidualny:

  • najlepsi czytelnicy zostaną wyłonieni na podstawie ilości zebranych punktów aktywności czytelniczej,

  • laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe plus 20 punktów z zachowania,

  • pozostali uczestnicy, którzy wypożyczyli powyżej 5 książek w czasie trwania konkursu, otrzymają punkty z zachowania od 5-15.

 • Współzawodnictwo klasowe:

  • Klasa która zbierze najwięcej punktów aktywności czytelniczej otrzyma nagrodę niespodziankę,

  • Uczennice i uczniowie klas, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymają po 5 pkt. z zachowania.

 1. Postanowienia końcowe:

 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu,

 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia, czy odwołania konkursu,

 • rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na początek czerwca 2022 roku, dokładny termin wręczenia nagród zostanie ustalony i podany na stronie i tablicach informacyjnych szkoły,

 • informacje z przebiegu konkursu zostaną podane na stronie i tablicach informacyjnych szkoły.