Techniczne Zakłady Naukowe we współpracy z Hacettepe University (Ankara) oraz Tureckim Okręgiem Przemysłowym przystąpiły do projektu ,,Learning by three dimensional (I3D) in VET”. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych wykorzystujących technologie wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości. Podczas wizyty przygotowawczej Techniczne Zakłady Naukowe reprezentowane są przez mgr Roberta Karlika oraz mgr inż. Arkadiusza Porębskiego.