Fundacja GPWCFA Society PolandWarszawski Instytut Bankowości oraz Franklin Templeton zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie

„Krzyżówka z EduAkcją”.

Konkurs trwa od 11 do 25 kwietnia 2022 roku.

 Uczestnik ma za zadanie:

  1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło.
  2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną
  3. Przesłać skan/zdjęcie pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:konkurs.eduakcja@wib.org.pldo dnia 25.04.2022 r.

Krzyżówka, formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie:

https://bakcyl.wib.org.pl/krzyzowka-z-eduakcja/.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:

  1. miejsce – 700 zł
  2. miejsce – 500 zł
  3. miejsce – 300 zł

Więcej informacji o projekcie EduAkcja: https://www.edu-akcja.org

Zapraszam do udziału!