Regulamin konkursu języka niemieckiego „Deutsch macht Spaß

 

Organizator:

Biblioteka TZN w Dąbrowie Górniczej i nauczyciele języka niemieckiego

 

Adresaci:

Uczniowie klas I- IV TZN w Dąbrowie Górniczej

 

Cele:

upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

zainteresowanie uczniów księgozbiorem biblioteki szkolnej pod kątem jego przydatności w nauce języków obcych

rozwój zainteresowania uczniów językiem niemieckim i rozwijanie kompetencji przydatnych w nauce języków obcych

motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych

zainteresowanie uczniów kulturą Niemiec i państw niemieckojęzycznych

sprawdzanie wiadomości i umiejętności językowych uczniów przed egzaminem maturalnym

 

Harmonogram konkursu:

Konkurs odbędzie się w formie pisemnej 28.03. 2017 (wtorek) w godz.1245– 1400 w bibliotece szkolnej

Wyniki zostaną ogłoszone 10.04.2017 (poniedziałek) na stronie internetowej TZN i Facebooku

Wręczenie nagród książkowych i dyplomów 11.04.2017 ( wtorek) o godz. 1035 (w bibliotece szkolnej).

                                Nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka niemieckiego