Osoby zainteresowane – zapraszam do kontaktu – sala 200, pawilon B lub przez dziennik elektroniczny.