Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs
na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów
o profilach matematyczno-fizycznych
i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych
i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

 • – układy elektroniczne,
 • – systemy mechatroniczne,
 • – aplikacje sterowników programowalnych PLC
  takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
 • – aplikacje na mikrokontrolerach,
 • – aplikacje na smartfony i tablety,
 • – programy komputerowe,
 • – inne

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

 

 • wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy
  z komunikacją, poruszaniem itp.),
 • elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,
 • automatyka domowa – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami, roletami oraz domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób itp.),
 • systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz podlewania roślin podczas nieobecności domowników,
 • stacje meteorologiczne,
 • systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych)
 • systemy oświetlenia awaryjnego,
 • wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, obiektów latających,
 • urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,
 • pomoce dydaktyczne zarówno sprzętowe jak i programowe

 

Do konkursu można zgłaszać projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie konkursu konkurs.iele.polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela – opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2018.

Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu do dnia 4 stycznia 2019. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie oraz szablonie projektu można znaleźć na stronie Konkursu.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się początkiem marca 2019 w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół,
z których wywodzą się laureaci.

Na cele realizacji projektu konkursowego uczestnicy, jak i ich szkoły mają możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach sterowników PLC SIMATIC oraz LOGO! z oprogramowaniem.

Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Fundacji TEANO.

Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.iele.polsl.pl.

 

Zapraszamy do udziału!!!