Konkurs dla uczniów klas maturalnych ogłoszony przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego działającą przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym nagrodami są cztery  stypendia roczne w wysokości  od 1000 do 1800 złotych. Udział w konkursie polega na nadesłaniu zgłoszenia zawierającego opis dotychczasowych osiągnięć ( laureat lub finalista olimpiady lub wojewódzkiego konkursu z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych), zainteresowań oraz planów naukowych wraz z CV. Szczegóły na stronie www.faj.org.pl oraz u A. Hermanowskiej.​