1 sierpnia 2020 roku w aulii szkolnej Technicznych Zakładów Naukowych odbyła się konferencja na której przedstawiono rezultaty projektu „Europa to nasz dom” realizowanego w ramach programu POWER VET na zasadach Erasmus +.  

W konferencji wzięli udział dyrektorzy wraz instruktorami praktycznej nauki zawodu i nauczycielami przdmiotów zawodowych z dąbrowskich szkół technicznych,  przedstawiciele firm takich jak Arcellor Mittal, Damel, przedstawiciele Wydziału Oświaty, przedstawiciel Rady Rodziców. Gospodarzem konferencji był Dyrektor TZN –Pan Robert Karlik. Wszyscy uczestnicy konferencji, mieli możliwość obejrzenia prezenetacji podsumowującej realizacje projektu dla uczniów i nauczycieli. Dyrektor zwracał uwagę na to, jak wiele możliwości daje uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych. Mówił o możliwości podniesienia kompetencji językowych i kulturowych, zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego, nawiązaniu nowych znajomości i poznania zagranicznego rynku usług oraz rozwoju kreatywności i samodzielności.

Wszyscy uczestnicy praktyk we Włoszech otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, czyli dokumenty w dwóch wersjach językowych – polskim i angielskim, potwierdzające nabycie przez nich umiejętności zawodowych, zaświadczenia z bardzo dobrymi i celującymi ocenami z praktyk oraz certyfikaty mobilności. Uczniowie otrzymali równienież dokumenty ECVET. Wszyscy są przekonani, że przejście przez nich europejskiej ścieżki rozwoju zawodowego zwiększy ich szanse na rynku pracy.