KOMUNIKAT DLA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019r. będą do odbioru w dniu 24 maja 2019r. (od godziny 12:00 w sekretariacie głównym).