Bartosz Bartosiewicz uczeń klasy 3ia

zajął II miejsce w województwie

w kategorii wykonanie filmu w Windows Movie Maker

w IX Zagłębiowskim Konkursie na Prezentację Multimedialną i Film

opiekun: mgr Danuta Porc