Prosimy o zapoznanie się z prezentacjami uczniów/kandydatów do samorządu uczniowskiego na rok szkolny 20/21:

Weronika Kustra

Karol Duran

Michał Jedynak

Kacper Smuła