Serdecznie zapraszam na Online Innovation Camp z firmą Nationale-Nederlanden w dniach 7-8 października 2021.

Szczegóły inicjatywy:

– Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy zespoły 6-8 uczniów zainteresowanych problemami społecznymi ze szkół ponadpodstawowych;
– Wyzwanie będzie dotyczyło bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego
– Udział uczniów w Innovation Camp to doskonały wstęp do realizacji programu Social Innovation Relay w semestrze wiosennym.
Rejestracja jest otwarta do poniedziałku 27 września 2021;
– Zespoły rejestrują się ONLINE – Jedna osoba wypełnia formularz za cały zespół (!!!) – PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU DORADCY ZAWODOWEGO – otrzymacie link do zgłoszenia 🙂 ;
– Innovation Camp będzie realizowany na platformie MS Teams;
– Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku są niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu:
Formularze dostępne u szkolnego doradcy zawodowego (mgr Sylwia Tatara);
– Dla uczniów poniżej 18 r.ż. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisują rodzice, uczniowie powyżej 18 r.ż. podpisują zgodę samodzielnie;

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:
– pracują z realnymi problemami biznesowymi lub wyzwaniami społecznymi,
– nabywają umiejętności pracy w grupie, nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami IT do pracy grupowej,
– mają możliwość pracy z mentorami – specjalistami z danej branży,
– kształtują umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i prezentowania ich publicznie.

agenda

7.10.2021
9:15 – 13:30
Prezentacja zadania
Praca zespołowa

8.10.2021
9:15 – 14:20
Praca zespołowa
Prezentacje przed jury
Ogłoszenie wyników

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty i upominki.

Doradca zawodowy – Sylwia Tatara