UWAGA  UCZNIOWIE !!!

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

 

W bibliotece szkolnej odbędzie się giełda podręczników używanych.

Giełda potrwa od 5 września ( środa ) do 21 września ( piątek ).

Uczniowie klas I, II, III i IV, którzy zamierzają kupić/ sprzedać podręczniki, powinni dostarczyć je do biblioteki wycenione i z opisem na kartce papieru ( A – 5 ) dołączonej do każdej książki. W opisie należy podać niezbędne informacje tj. imię i nazwisko sprzedającego, klasę, wyszczególnić: Autor, Tytuł, Wydawnictwo, cena książek pozostawionych do sprzedaży.

 

Opis należy przekazać bibliotekarzowi.

Prowadzone są dwie formy sprzedaży:

bezpośrednia: uczeń wycenia swoje książki, przynosi do biblioteki i sam sprzedaje na przerwach, pozostawia na przechowaniu w bibliotece.

pośrednia: uczeń pisze ogłoszenie, podaje kontakt np. numer telefonu, zamieszcza na tablicy informacyjnej ( obok biblioteki ).

                                                                                   Serdecznie zapraszamy