Doradca zawodowy, mgr Sylwia Tatara bierze dziś udział w EKMiŚP w Katowicach. Na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej,która jest organizatorem tego wydarzenia – będzie uczestniczyła także w panelu dyskusyjnym „Młodzi na rynku pracy”.