Spółka TAMEH Holding (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), w której obie grupy kapitałowe posiadają po 50 proc. udziałów, jest właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskiej – TAMEH POLSKA i czeskiej – TAMEH CZECH.

W skład polskiej spółki operacyjnej wchodzą: wydzielony z TAURON Ciepło – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i należąca do TAURON Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia, natomiast ze strony ArcelorMittal Poland – elektrociepłownia w krakowskim oddziale spółki. Czeska spółka operacyjna eksploatuje natomiast Elektrociepłownię w Ostrawie.
Obecnie TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej poszukuje osób na stanowiska umiejscowione w Wydziale Ruchu Zakładu Wytwarzania NOWA:
ELEKTRYK
Podstawowe obowiązki na tym stanowisku to: wykonywanie przeglądów urządzeń, wykonywanie czynności łączeniowych w rozdzielniach 6kV, 0,4kV i 220 VDC, usuwanie usterek w układach zasilania i sterowania.
Wymagania:
Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne specjalności elektryk, elektroenergetyk lub pokrewne
Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych E w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, urządzeń do 1 kV i powyżej 1 kV
Znajomość budowy i zasad eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych m.in. transformatorów urządzeń napędowych, wykonywania pomiarów i prób eksploatacyjnych
Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania urządzeń energoelektronicznych – falowniki, softstary
Podstawowa znajomość funkcjonowania sterowników programowalnych
Gotowość do pracy w systemie zmianowym – 4 brygadowym
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
Perspektywiczną pracę w unikatowym przedsięwzięciu łączącym energetykę przemysłową i energetykę zawodową
Możliwość rozwoju zawodowego w twórczym, dynamicznym zespole
Atrakcyjne warunki zatrudnienia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych na adres e-mail: magdalena.glowacka@tameh.pl z NAZWĄ STANOWISKA
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. informujemy, że Administratorem danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o., 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102B. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@tameh.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy TAMEH POLSKA sp. z o.o., oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i rekrutacyjne. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjny Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.