Elektryk w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Średnie lub zawodowe wykształcenie o profilu: elektryk (lub elektromonter),
 • Minimum dwa lata pracy w zawodzie elektryka,
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego (SEP) grupy G-1 elektroenergetyczne w zakresie „Eksploatacja”
 • Umiejętność czytania i rozumienia rysunku technicznego, schematów elektrycznych
  i dokumentacji technicznej;
 • Znajomość typów i rodzajów sieci zasilających,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność, gotowość do pracy w cyklu 2 zmianowym wraz z pełnieniem dyżurów, domowych w wybranym czasie wynikającym ze zmianowości grafiku,
 • Brak przeciwwskazań do prac na wysokości (powyżej 3m),
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, komunikatywność,
 • Łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji i udziału w szkoleniach,
 • Dodatkowe atuty kandydata:
  • posiadanie prawa jazdy do ciągnięcia przyczep (kategorii B+E),
  • umiejętność obsługi komputera oraz posługiwania się oprogramowaniem biurowym,
  • doświadczenie w zakresie układów automatyki i zabezpieczeń,
  • doświadczenie przy obsłudze urządzeń podległych UDT,
  • doświadczenie w pracach na rozdzielniach niskiego napięcia (nN) i średniego napięcia (SN),

Zakres obowiązków:

 • Wykonywania oględzin, przeglądów, konserwacji i remontów, instalacji i sieci elektro-energetycznych średniego i niskiego napięcia zainstalowanych na obiektach przedsiębiorstwa,
 • Naprawa maszyn, urządzeń i instalacji, diagnozowanie przyczyn usterek i awarii,
 • Prowadzenie i aktualizacja wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Eksploatacja agregatów prądotwórczych,
 • Cykliczne odczytywanie oraz doraźne kontrolowanie układów pomiarowych energii,
 • Współpraca w zakresie elektrycznym z brygadami automatyków i mechaników podczas prac, diagnozowanie uszkodzeń i rozwiązywanie problemów w zakresie automatyki i elektryki
 • Realizacja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych w ustalonym zakresie,
 • Współpraca z zewnętrznymi serwisami technicznymi

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna,
 • dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • ubezpieczenie na życie,
 • parking dla pracowników,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • ZFŚS,
 • możliwość uzyskania uprawnień.