Konkurs Graficzny „EKO ŚWIAT ZA 20 LAT

Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej, służącej promowaniu Ekologii wśród młodzieży ze szkół średnich, należących do grona szkół partnerskich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie.
Projekty powinny tematycznie być związane z problematyką Ekologii i przyszłościową wizją świata. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 projekt graficzny wykonany w technice grafiki komputerowej. Kompozycja pracy powinna zamknąć się w kwadracie lub prostokącie o podstawie minimum 20 cm, maksimum 30 cm, przy rozdzielczości co najmniej 300 ppi (pikseli na cal). Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10MB (w formie elektronicznej w formacie PDF). Przyjmowanie prac konkursowych – do 31.01.2020 roku. Spośród uczestników zostaną wyłonione 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów najciekawszych prac:
I nagroda: bon edukacyjny o wartości 2 000 zł oraz nagroda rzeczowa
dla uczestnika, którego praca uzyska największą ilość punktów;
II nagroda: bon edukacyjny o wartości 1 500 zł oraz nagroda rzeczowa
dla uczestnika, którego praca uplasowała się na drugim miejscu punktacji;
III nagroda: bon edukacyjny o wartości 1 000 zł oraz nagroda rzeczowa
dla uczestnika, którego praca uplasowała się na trzecim miejscu.
Bon edukacyjny dotyczy wszystkich kierunków studiów wyższych I (stacjonarnych i niestacjonarnych) prowadzonych w naszej Uczelni.