Warunek przystąpienia do egzaminu maturalnego ustnego – informacje w załączniku