Mamy przyjemność poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu finansowanego z funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+. Akcja KA210-SCH.
Już w czerwcu grupa Dąbrowskich nauczycieli wraz z kadrami kierowniczymi będzie miała okazję poznać model edukacji włączającej funkcjonujący w Hiszpanii.
Temat projektu: Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego (2021-2-PL01-KA210-SCH-000050090)
Dofinansowanie: 30 000 Euro
Termin realizacji: 01.03.2022 – 01.11.2022
Lider projektu: Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych
Partner: Euromind Projects SL (Hiszpania)
Celami projektu są:
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
– Poznanie pedagogicznych i dydaktycznych aspektów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i problemami edukacyjnym
– Wzrost kompetencji językowych
– Wzbogacenie wiedzy kulturowej
– Wymiana dobrych praktyk projektowych i doświadczeń
Należy nadmienić, że temat projektu wpisuje się w priorytety polityki oświatowej MEN. Projekt da możliwość zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie i aktywne działanie kadr pedagogicznych.