Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzymy wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom administracji i obsługi – radości z wykonywanej pracy!