UCZESTNICY PROJEKTU „Rozwój potencjału kompetencyjnego dla uczniów TZN”  prosimy o odbiór deklaracji uczestnictwa w stażu wakacyjnym w sekretariacie głównym paw A lub sekretariacie uczniowskim paw B wypełnione deklaracje proszę oddać do 31 marca