Wszystkich uczniów zachęcamy do zapoznania się z listem otrzymanym przez Pana dyrektora mgr Roberta Karlika:

Szanowny Panie Dyrektorze,

Jestem byłym uczniem Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej (matura 1994) a obecnie pracuję jako urzędnik Parlamentu Europejskiego.

Piszę do Pana, żeby zwrócić uwagę na nową inicjatywą UE „DiscoverEU”, która skierowana jest do młodych osób z całej UE, które w tym roku kończą 18 lat.

15 tysięcy biletów zostanie rozdysponowanych wśród młodych Europejczyków urodzonych między 2 lipca 1999 i 1 lipca 2000. Bilet taki pozwoli każdemu z nich na podróż pociągiem tego lata po Europie.

Wnioski o udział w tym programie można składać od 12 czerwca do 26 czerwca. Chętni zostaną poproszeni o udział w quizie na temat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz na temat inicjatyw UE na rzecz młodzieży.

Aby uzyskać dokładniejsze informacje o szczegółowych warunkach zapraszam do odwiedzenia strony internetowej: https://europa.eu/youth/discovereu_pl.

Mam nadzieję, że zechce Pan podzielić się tą informacją z uczniami TZN. Ja ze swej strony deklaruję gotowość do odpowiedzi na ewentualne pytania.

 

Z poważaniem,

Marcin GUSAK