W dniu 31.05. 2023r. przedstawiciele SU Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej wzięli udział wraz z opiekunem oraz Dyrekcją w II Dąbrowskim Forum Samorządów Uczniowskich przygotowanym przez Wydział Oświaty UM wraz Młodzieżową Radą Miasta. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak a program dotyczył tematów poruszanych najczęściej przez dąbrowska młodzież. Tym razem zajęcia warsztatowe obejmowały takie tematy jak :

– ” Zmieniamy Dąbrowę Górniczą” – dyskusja i plany dot. przebudowy miasta

– ” Jak organizować sobie czas? ” – zajęcia z Doradztwa Zawodowego

– ” Głowa w akcji ” – spotkanie z psychologiem i pedagogiem.

Dzięki trwającym symultanicznie warsztatom młodzież mogła się integrować i wymieniać spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym również będziemy mogli  poprzez kolejne spotkania rozwijać nasze kompetencje społeczne i obywatelskie