BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji i komunikacji do którego dostęp mają niemal wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Jednak wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się również skala zagrożeń.

Najpoważniejsze z nich, to:
-niebezpieczne kontakty
• ponad 90% dzieci korzysta z serwisów komunikacyjnych;
• 68% dzieci otrzymuje propozycje spotkań od osób poznanych w Sieci;
• 44,6% dzieci korzysta z propozycji spotkań;
• 23,6% dzieci informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w Sieci;
• połowa dzieci uczestniczy w spotkaniach w pojedynkę.

-niebezpieczne treści
• dzieci bardzo często deklarują kontakt z niebezpiecznymi treściami – często dochodzi do niego przypadkowo w efekcie mylnych wyników internetowych wyszukiwarek lub błędnego opisu plików;
• 71% dzieci trafia na materiały pornograficzne (63% przypadkowo);
• 51% dzieci trafiła na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61%przypadkowo);
• 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo);
• co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, co robi
w Internecie.

-cyberprzemoc
• 47% badanych doświadczyło wulgarnego wyzywania;
• 21% ośmieszania i poniżania;
• 57% nastoletnich internautów przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew jej woli;
• 29% dzieci zgłasza, że ktoś w sieci podawał się za nie wbrew ich woli.

-uzależnienie od Internetu
• około 70% dzieci korzysta z gier sieciowych – prowadzi to do: złości i agresji wobec osób zabraniających korzystania z Internetu, unikania kontaktów osobistych, zaburzenia więzi z rodziną i rówieśnikami, problemów zdrowotnych: przemęczenia, kłopotów ze wzrokiem, kręgosłupem, nadgarstkami;
• zjawisko uzależnienie od gier komputerowych wziąć się nasila.

– cyberprzestępstwa
• dzieci i młodzież mogą być zarówno sprawcami, jak i ofiarami;
• dzieci sprawcy (np. kradzieży konta na portalu społecznościowym) wierzą, że są bezkarni licząc na anonimowość lub uznając swoje działania za mało szkodliwe – nie mają pojęcia o konsekwencjach prawnych.
Możliwe działania:
– zainstalowanie oprogramowania filtrującego;
– rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci – daje to możliwość poznania niepokojących zdarzeń;
– wyznaczenie czasu na naukę z wykorzystaniem komputera oraz czas wolny;
– planowe i konsekwentne zachowanie rodziców;
– ustalenie razem z dzieckiem zasad korzystania z Internetu;
– zapoznaj siebie i dziecko z zagrożeniami w sieci;
– zobacz, w jakie gry gra Twoje dziecko;
– zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, kontaktów bezpośrednich
z rówieśnikami, rozwijania zainteresowań;
– w przypadku podejrzenia o uzależnienie należy zwrócić się do specjalisty;
– podejmowanie działania profilaktyczne oraz szybkie interweniowanie w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci.

Serwisy godne polecenia:
www.bezpiecznyinternet.org – projekt realizowany przez Fundację Kidprotect.pl, którego celem jest szeroko pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie.
www.fdn.pl – Fundacja Dzieci Niczyje, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.
www.helpline.org.pl – celem jest pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
www.dyzurnet.pl – serwis, który anonimowo przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie.