„Dob­ry człowiek jest jak małe światełko. Wędru­je pop­rzez mro­ki nasze­go świata i na swo­jej drodze za­pala zgaszo­ne gwiazdy.”

Phil Bosmans

Podziękowania dla wolontariuszy oraz całej społeczności szkolnej Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych we współpracy z Fundacją DKMS.