W bibliotece szkolnej odbędzie się giełda podręczników używanych.

Giełda potrwa od 7 września ( czwartek) do 22 września ( piątek ).

Uczniowie, którzy zamierzają kupić/sprzedać podręczniki, powinni dostarczyć je do biblioteki wycenione i z opisem na kartce papieru ( A – 5 ) dołączonej do każdej książki. W opisie należy podać niezbędne informacje tj. imię i nazwisko sprzedającego, klasę, wyszczególnić: Autor, Tytuł, Wydawnictwo, cena książek pozostawionych do sprzedaży.

Opis należy przekazać nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

Prowadzone są dwie formy sprzedaży:

bezpośrednia: uczeń wycenia swoje książki, przynosi do biblioteki i sam sprzedaje
na przerwach, pozostawia na przechowanie w bibliotece.

pośrednia: uczeń pisze ogłoszenie, podaje kontakt np. numer telefonu, zamieszcza na tablicy informacyjnej ( obok biblioteki ).

Serdecznie zapraszamy