Zebranie rady pedagogicznej z dnia 01.04.2020

 

Porządek zebrania:

 

 

 

 

Powołanie protokolantów:

 

Powołanie komisji uchwał i wniosków: 

 

Protokół z ostatniego zebrania rady pedagogicznej:

 

Kandydatury na stanowiska kierownicze:

Propozycja arkusza organizacyjnego: