Zapraszamy wszystkich chętnych do Dyktanda Językowego w dniu 17.12.2018 na 3 godz. lekcyjnej.

język angielski, s.306/A
język niemiecki, s.108/A