Projekt partnerski w ramach projektu „The integration of vocational education with the industries” ”Współpraca szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorstwami” 2011-2013.

W ramach projektu odbyło się 6 spotkań w Rumuni Tg-Jiu 11/2011, Czechach Luchacovice 02/2012, Danii Skive 06/2012, Polsce Dabrowa Górnicza 11/2012 , Niemcy, Bersenbrück 03/2013, Turcja, Nevsehir 06/2013, w których udział wzięło 12 nauczycieli TZN.

Szkolny opiekun projektu: Agnieszka Świątek

CELE PROJEKTU:

 • Efektywne wpieranie szkolnictwa zawodowego przez firmy i instytucje
 • Transfer nowych technologii do szkół technicznych, aby sprostały one wymogom rynku pracy
 • Wzmocnienie komunikacji pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami  – sponsoring szkół przez firmy.
 • Poprawa jakości poradnictwa zawodowego
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych.
 • Stworzenie uczniom szkół technicznych i zawodowych możliwości zatrudnienia zgodnie z ich kwalifikacjami.
 • Stworzenie możliwości znalezienia wysoko wykwalifikowanych pracowników przez firmy i przedsiębiorstwa.
 • Integracja osób zajmujących się tą problematyką i wymiana doświadczeń pomiędzy krajami.

PARTNERZY PROJEKTU

 • Turcja – KOORDYNATOR, Neveshir Teknik Ve Endustri Mesley Lisesi
 • Czechy, Stredni Odbrona Skola Luhacovice
 • Dania, Skire Tekniske Skole
 • Niemcy, Berfusbildewde Schulen Des Landkreises Osnabruck – Bersenbruck
 • Polska, Techniczne Zakłady Naukowe
 • Rumunia, Grup Scolar Energetic Nr 1

 

REZULTATY PROJEKTU:

 • Wymiana doświadczeń
 • Opracowanie nowych rozwiązań w szkołach partnerskich
 • Poprawa współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami i przedsiębiorstwami
 • Poprawa jakości i efektywności nauczania w zakresie szkolenia praktycznego
 • Łamanie barier kulturowych
 • Szkolenie językowe
 • Kontynuacja współpracy pomiędzy szkołami na innych płaszczyznach