Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, otrzymasz nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji A.26 i A.27 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Obraz