PRZEDMIOTY ZAWODOWE NA KIERUNKU TECHNIK INFORMATYK

 

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA PRZEDMIOTU

REALIZACJA

EGZAMIN

E.12 Systemy operacyjne 1 i 2 klasa Po 2 klasie czerwiec
Urządzenia techniki komputerowej 1 i 2 klasa
E.13 Sieci komputerowe 2 i 3 klasa Po 3 klasie

czerwiec

Sieciowe systemy operacyjne 2  klasa
E.14 Tworzenie stron internetowy 2,3 4 (1sem) klasa 4 klasa (1 sem.)

styczeń

Projektowanie aplikacji internetowych 3, 4 (1sem)  klasa
Systemy baz danych 3, 4 (1sem)  klasa