Przedmioty teoretyczne:

 • elektrotechnika
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • elektronika
 • instalacje elektryczne
 • obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 
 • język obcy zawodowy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 

Przedmioty praktyczne:

 • pomiary w elektrotechnice i elektronice
 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż instalacji elektrycznych
 • obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych