Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, otrzymasz nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji E.7, E.8 i E.24 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ( w połowie 3 klasy)

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych( po 3 klasie)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ( w połowie 4 klasy)