Rok szkolny 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Razem tyg. Efekt. licz. godz.
Rok/Semestr 1 2 3 4
1 ia j.polski 3 3 3 3 12 432
j.angielski 2 2 3 3 10 360
j.niemiecki 1 1 1 2 5 180
historia 2       2 72
wos 1       1 36
kultura 1       1 36
matematyka 2 2 3 3 10 360
fizyk 1       1 36
chemia 1       1 36
biologia 1       1 36
geografia 1       1 36
przedsięb. 1 1     2 72
informatyka 1       1 36
wf 2 2 2 2 8 288
wf basen 1 1 1 1 4 144
e_dla_bezp 1       1 36
z wych 1 1 1 1 4 144
r_informat.   2 2 4 8 288
r_matematyka 1 2 1 2 6 216
u_hist.i sp.     2 2 4 144
religia 2(1f) 2(1f) 2(1f) 2(1f) 8 288
etyka 2(1f) 2(1f) 2(1f) 2(1f) 8 288
wych.rodz. 14r 14r 14r   1,11 42
pdg inf     1   1 36
j ang zaw       1 1 36
KPS 1       1 36
usk 1;1dyr 1 1   3 108
prog 1       1 36
graf i     1 0,5 1,5 54
so 2 3 2   7 252
utk 2 2 2   6 216
sieci k 2 3 2   7 252
sso   3     3 108
si   2 2 0,5 4,5 162
ai   2 2 3 7 252
sbd   2 2 3 7 252
Razem 35,37 37,37 36,37 33 142,11

5115,96