AKCJA BICIA REKORDU CZYTANIA KSIĄŻEK

TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE DABROWA GÓRNICZA

 

27 października uczniowie i pracownicy Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej przyłączyli się do Akcji Bicia Rekordu Czytania Książek na przewie.

Była to IV Międzynarodowa VIII Ogólnopolska edycja tej akcji.

Wydarzenie odbyło się w związku z tym, że październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

W akcji wzięli udział uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Czytaliśmy książki wypożyczone w szkolnej bibliotece i te, przyniesione z domu. Czytaliśmy w bibliotece szkolnej i czytelni, w klasach i na korytarzach, w gabinecie dyrektora i sekretariacie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

 

Zespół biblioteczny

Technicznych Zakładów Naukowych