NAZWISKO I IMIĘ SKRÓT SALA PRZEDMIOTY
Bojanek Anna AB 313 A j.angielski
Ciepielewska Agnieszka AC 203 A j.polski
Furgacz Kinga KF 207 A matematyka, geografia
Gajerska Katarzyna Ga 205 B wos, historia, historia i społeczeństwo
Hermanowska Aleksandra AH 202 B Fizyka, etyka
Kaczmarski Sławomir Ka 204 A wos, historia, historia i społeczeństwo
Karlik Robert RK prac.inf. basen, informatyka
Koza Grzegorz GK 103 B matematyka
Kalarus-Ostrouch Jowita JK 109 A chemia,
Majchrowska Beata BM sala gim. wf, basen
Majerczak-Wiewiura Anna WU 108 B biblioteka
Matuszek Agnieszka MA 215 B j.polski
Mosna Artur Mo sala gim. wf, basen
Nękanowicz Barbara BN sala gim. wf, basen
Porębska Joanna Po 202 A matematyka
Porębska Monika PM 115 B matematyka,
Sadowska  Iwona (Novak)  IN 108 A biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
Sadowska Iwona IS 12 B religia
Sowula Ilona SI 318 A, 9 B j.polski
Świątek Agnieszka 306 A j.angielski
Toboła Marta MT 320 A j.niemiecki
Wójcik Patrycja PW 307 A j.angielski
Zachariasz Przemysław PZ 203 B j.angielski
 Szczepańska Paulina  PS  109B  j.niemiecki
 Matyjasik Agnieszka    203A  j.polski