W dniach 27.09.-01.10.2016 odbyło się trzecie spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus  plus, akcja KA2 , partnerstwa strategiczne, o skrótowym tytule: „ Zagrożenia wynikające z elektrosmogu.” Spotkanie to odbyło się w miejscowości Castelldefels pod Barceloną, w Hiszpanii. Na spotkanie udała się delegacja TZN w składzie: vice dyrektor Ilona Sowula oraz nauczyciele języków obcych: Agnieszka Świątek i Marta Toboła.

Po krótkim zwiedzaniu miejscowości Castelldefels  cała grupa projektowa udała się do centrum kształcenia zawodowego BEST FORMATIO i jak zawsze została zapoznana z dyrekcją placówki oraz z kierunkami kształcenia i profilami zawodowymi. Poza wizytacją w centrum technicznym, rozmowami z hiszpańskimi  nauczycielami , spotkaniem z dyrekcją hiszpańskiej  szkoły, uczestnicy projektu tj. przedstawiciele szkół z poszczególnych krajów, przedstawili ponownie prezentacje dot. zagrożeń spowodowanych instalacjami do produkcji elektryczności, liniami przesyłowymi, podstacjami , transportem i innymi urządzeniami. Prezentacje pokazują, że temat projektu jest trudny i wymaga fachowej wiedzy oraz słownictwa, które będą dalej wykorzystane przy tworzeniu modułu do pracy z uczniami. W związku z wymienionym modułem, nauczyciele z poszczególnych krajów wzięli udział w kilkugodzinnych zajęciach dotyczących pracy na platformie Moodle, co okazało się równie interesujące jak i wymagające dużego skupienia i uwagi, szczególnie dla tych uczestników, którzy pracowali z programem po raz pierwszy. Kolejny dzień pracy zaczął się ponownie w centrum BEST FORMACIO sesją warsztatową, podczas której uczestnicy mogli zmierzyć promieniowanie elektromagnetyczne i działanie elektrostatyczne różnych przedmiotów i sprzętów, które otaczają nas w życiu codziennym. Pomiary były dokonywane przez cały dzień, z przerwą na lunch i pokazały, jak ważny dla naszego zdrowia temat podjęliśmy w projekcie.

Po ewaluacji i ustaleniu kolejnych terminów spotkań przyszedł czas na zwiedzanie pięknej Barcelony, która jest wielką metropolia, otoczoną z jednej strony przez góry a z drugiej przez Morze Śródziemne i robi wspaniałe wrażenie

Przed naszą szkołą stoi bardzo duże wyzwanie, już pod koniec listopada będziemy gościć wszystkich partnerów projektowych wraz z uczniami, którzy będą brać udział w zajęciach dot. elektrosmogu. Zapraszamy do współpracy