W dniach 25.01.-28.01.2016 w Bukareszcie odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus plus, akcja KA2, partnerstwa strategiczne. Jest to już trzeci projekt partnerski realizowany przez Techniczne Zakłady Naukowe, przewidziany na lata 2015-2017.

TYTUŁ PROJEKTU ERASMUS+ akcja KA2

“Electromagnetic pollution by installations for electricity production, transmission lines, substations, transport intra and inter cities and appliances”:

„Zanieczyszczenia elektromagnetyczne wywoływane przez instalacje do produkcji energii elektrycznej, linie przesyłowe, podstacje, transport miejski i międzymiastowy oraz urządzenia.”

KOORDYNATOR PROJEKTU szkoła techniczna Liceul Energetic w Targu Jiu, RUMUNIA

PARTNERZY NIEMCY, niemiecka firma elektryczna jako przedstawiciel świata pracy, rumuńska firma jako przedstawiciel świata pracy, HISZPANIA, GRECJA, POLSKA,

Szkolny opiekun projektu: Ilona Sowula

Nauczyciele języków obcych: Agnieszka Światek, Marta Toboła

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

– Kształcenie świadomości wśród uczniów i nauczycieli na temat negatywnych skutków tego zanieczyszczenia

– Zapoznanie się ze środkami ochronnymi przeciwdziałającymi skutkom tych zanieczyszczeń, które w sposób ciągły oddziałują na każdy żywy organizm na planecie

– Rozwijanie ducha braku ingerencji w środowisko naturalne oraz jego ochrony poprzez ograniczenie ekspansji różnych rodzajów tego typu zanieczyszczeń

– Wzbogacanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności personalnych uczniów, a także rozwój świadomości obywatelskiej w celu lepszej integracji ze społeczeństwem

– Utworzenie europejskiego partnerstwa zajmującego się kształceniem i edukowaniem młodego pokolenia, mającego na celu podniesienie ich kompetencji i umożliwienie odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu kształcenia.