W Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej rozpoczęto działania związane z realizacją staży w ramach programu Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego realizowanego ze środków POWER VET, na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja KA1 „Mobilność edukacyjna”.

Czterotygodniowe zajęcia będą realizowane dla dwóch stażowych grup wyjeżdżających do Montijo w Portugalii (2 razy po 16 uczniów + 2 nauczycieli)

Celem głównym tych zajęć będzie przygotowanie: językowe, kulturowe i pedagogiczne młodzieży, która zostanie wybrana spośród chętnych i zakwalifikowana do działania związanego z realizacją projektu przez Komisję Rekrutacyjną.

W ramach projektu szkolenie odbędzie także kadra, która wyjedzie w 10-osobowym składzie w ramach job-shadowing, gdzie podczas 5 dni zajęć będzie miała możliwość poznania kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem, doskonalenia języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego i  podniesienia motywacji do dalszego kształcenia.

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w oparciu o:

  • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,
  • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itp.,
  • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.