W dniach 28.11 – 02.12.2016 odbędzie się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej 4. spotkanie projektowe w ramach programu ERASMUS plus , akcja KA2, partnerstwa strategiczne: “Electromagnetic pollution by installations for electricity production, transmission lines, substations, transport intra and inter cities and appliances” :

„Zanieczyszczenia elektromagnetyczne wywoływane przez instalacje do produkcji energii elektrycznej, linie przesyłowe, podstacje, transport miejski i międzymiastowy oraz urządzenia.”

Na spotkanie w Polsce przyjadą poza nauczycielami z krajów partnerskich( Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Grecja) również uczniowie z instruktorami, którzy przez 5 dni będą brać udział w zajęciach dot. zagrożenia elektrosmogiem . Zajęcia będą polegały na przedstawieniu prezentacji na wybrane tematy, wykładach, wykonywaniu doświadczeń oraz rozwiązywaniu zadań, a także na zapoznaniu uczestników z platformą Moodle, na której będą pracować na kolejnym spotkaniu w Niemczech, w marcu 2017.