K O M U N I K A T

spotkanie rodziców z wychowawcami wg harmonogramu

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) – godz. 16:30

 

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

PAWILON

1 ad

mgr Przemysław Zachariasz

10

B

1 b

mgr Patrycja Wójcik

310

A

1 iA

mgr Arkadiusz Porębski

317

A

1 iB

mgr Malwina Moździerska

202

B

1 o

mgr Paulina Szczepańska

109

B

2 ad

mgr Agnieszka Matyjasik

203

A

2 b

mgr Dariusz Michalski

206

A

2 iA

mgr Monika Zobek

200

A

2 iB

mgr Danuta Porc

202

A

2 o

mgr Martyna Nowak

109

A

3 ad

mgr Katarzyna Gajerska

205

B

3 bo

mgr Kinga Furgacz

207

A

3 iA

mgr Michał Dudek

102

B

3 ib

mgr Justyna Mularczuk

208

B

4 ab

mgr Grzegorz Miciak

300

A

4 d

mgr Agnieszka Ciepielewska

109

A

4 iA

mgr Grażyna Zabiegała

318

A

4 io

mgr Monika Porębska

115

B