Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne do udziału

w Konkursie Informatycznym

„Kompozycja przestrzenna w edytorze grafiki – TZN szkołą Sukcesu !”

Rozpoczęcie konkursu następuje dnia 6 marca 2017 r.

Termin dostarczenia prac upływa dnia 14 kwietnia 2017r .

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się

w Technicznych Zakładach Naukowych 26.04.2017r. (dzień otwarty TZN)

Wyniki konkursu wraz z listą finalistów Komisja Konkursowa zostaną ogłoszone na

stronie internetowej www.tzn.dg.pl oraz na

facebooku www.facebook.com/tzn.dabrowa -21.04.2017r.

serdecznie zapraszamy organizatorzy.

Regulamin – klik

Karta zgłoszeń – klik

mgr inż. Monika Zobek, mgr Grażyna Zabiegała, mgr Danuta Porc,

mgr inż. Krzysztof Sulej, mgr Zenon Kociołek