Drodzy uczniowie! Przypominam, że zawieszenie procesu dydaktycznego w szkole nie oznacza zawieszenia realizacji programowej. Poniżej, na bieżąco będziemy zbierać materiały od nauczycieli i umieszczać je pod poszczególnym przedmiotem dla danej klasy.

Informatyka