Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego ogłasza  wybory  uzupełniające. W miejsce radnych kończących kadencję, wybrani zostają nowi.

W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 14 czerwca,  a nowo wybrani radni swoją kadencję rozpoczną  22 października 2019 r.

Uczniów, którzy chcą kandydować  do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego prosimy o kontakt z opiekunami Samorządu Uczniowskiego/

 

https://mlodzi.slaskie.pl/content/wybory-uzupelniajace