W związku z Zarządzeniem Nr 3987.2024 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.01.2024r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza – ogłaszamy:

      SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ WYBORÓW MRM Dąbrowa Górnicza

  1. Do 01.03.2024 r. – wybór Szkolnych Komisji Wyborczych;
  2. 4 – 11.03.2024 r. – zgłaszanie kandydatów;
  3. Do 18.03.2024 r. – Szkolne Komisje Wyborcze wywieszają listę kandydatów;
  4. 03.2024 r. – WYBORY;
  5. Do 02.04.24 r. – można wnieść protest;
  6. 04.2024 r. – ogłoszenie wyników.

 

W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą: 5 uczniów szkoły wskazanych przez SU oraz 2 nauczycieli wskazanych przez Dyrekcję Szkoły.

Uczniowie działający w Szklonej Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do MRM.

W wyniku wyborów mandat do Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza otrzymują 3 osoby
z największą ilością głosów.

Warunkiem udziału w wyborach do MRM DG jest zebranie przez startującego kandydata podpisów,
co najmniej 10% popierających jego kandydaturę uczniów naszej szkoły.

Wzór zgłoszenia wraz ze wzorem listy popierających uczniów w załączniku.

 

Załącznik