Michał PASZEWSKI, uczeń klasy 3ad w zawodzie technik elektryk, w Technicznych Zakładach Naukowych w  Dąbrowie Górniczej, zajął 10 miejsce w XLI OOWEiE uzyskując tytuł FINALISTY.

W zawodach uczestniczyło 97 uczniów z 37szkół.

Zmagania uczestników przebiegały dwuetapowo:

  • w piątek 9 lutego 2018 r., w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie przeprowadzony został test pisemny
  • 23 i 24 marca 2018 r. (piątek oraz sobota), w Zespole Szkół Elektrycznych im. Mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim uczestnicy zmagali się z zadaniami części praktycznej, a najlepsi odpowiadali ustnie na pytania finałowe.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Takie zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu zawodowego wyniku 100% punktów możliwych do uzyskania.

Ponadto wiele uczelni otwiera swoje bramy laureatom i finalistom OOWEiE na wybrane kierunki studiów, np. laureaci i finaliści OOWEE zgodnie z uchwałą Senatu AGH przyjmowani są na studia z pominięciem warunków rekrutacji.

 

Michał uczestnicząc w etapie praktycznym musiał wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową technikum. Po pierwszym dniu Olimpiady zostali wyłonieni finaliści, wśród nich znalazł się Michał. 24 marca stanął przed komisją i odpowiadał ustnie na wylosowane pytania.

 

Mając trudnych przeciwników, głównie młodzież z czwartych klas, Michał poradził sobie doskonale i uzyskał tytuł finalisty.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.