Przedmioty teoretyczne:

 • podstawy konstrukcji mechanicznych
 • podstawowe techniki wytwarzania
 • podstawowe układy sterowania i regulacji
 • technologia wytwarzania części maszyn
 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • język obcy zawodowy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 

Przedmioty praktyczne:

 • wykonywanie elementów maszyn i urządzeń
 • obróbka ręczna
 • obróbka maszynowa
 • montaż i demontaż maszyn i urządzeń
 • spajanie