Przedmioty teoretyczne:

  • elektrotechnika
  • elektronika
  • urządzenia elektroniczne
  • język obcy zawodowy
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

 

Przedmioty praktyczne:

  • pomiary w elektrotechnice i elektronice
  • instalowanie urządzeń elektronicznych
  • eksploatacja urządzeń elektronicznych